Vážení přátelé turistiky!
Moravský odbor Klubu českých turistů FÉNIX Brno - Medlánky
Vás zve na

1. ročník POCHODU MEDLÁNECKÝCH JEŽIBAB

Pochod se bude konat ve dnech 29. 4. 2006 - 1. 5. 2006


Trasy pochodu :
Sobota : 10, 15, 25, 40, 50 km pěší IVV
Neděle : 5, 10, 25, 30, 50 km pěší IVV
Pondělí : 12, 21, 28 km pěší IVV

Pro všechny dny možnost individuálně plnit městské a kruhové trasy IVV Brněnska

V sobotu večer posezení u táboráku s opékáním buřtů, které každý účastník pochodu obdrží zdarma. Kolem půlnoci již po čtvrté v Medlánkách PÁLENÍ ČARODEJNICE !!!

Směr pochodu:

Sobota : Brněnská přehrada, Pohádka máje, Jarošův mlýn / občerstvení /, Šmelcovna
Neděle : Medlánky, Kuřim, Babí lom, Nový Hrad, Máchův pomník

/občerstvení/

Pondělí : Soběšice, Naučná stezka lesnická, Babí lom
Při prezentaci obdrží každý účastník podrobný popis trasy s mapkou.
Všechny trasy jsou vedeny po značených turistických cestách. Mapa 1:50000 č.85, Svratecko, č.86 Moravský kras

Prezentace start a cíl:
V pátek 28.4.2006 17 - 22 hod. ubytování předem přihlášených - Společenské centrum Sýpka, Medlánky - Kytnerova 1 sobota 29. 4. 2006 6 - 10 hod Medlánky - Sýpka
neděle 30. 4. 2006 6 - 10 hod Medlánky - Sýpka
pondělí 1. 5. 2006 6 - 10 hod Medlánky - Sýpka

Doprava na start: od hlavního nádraží tramvají č.1 směr Řečkovice, konečná, cca 800 m ulicí Medláneckou a Kytnerovou z Kopce dolů, pod kopcem vpravo do dvora bývalého panského statku kde je prezentace, start i cíl pochodu.

Ubytování : zajištěno z pátku na sobotu, ze soboty na neděli, z neděli na pondělí na vlastní karimatce a ve vlastním spacím pytli. Pro předem přihlášené do 15. 4. 2006 za 40 Kč /os. noc/.

Občerstvení: na trase i v cíli.

V sobotu 29. 4. Táborák s hudbou a opékáním buřtů /vše zdarma/

Startovné: děti do 15 let 10 Kč, pro ostatní jednotná cena 30 Kč.

Upomínky: v cíli každý obdrží malé občerstvení , pamětní list, ocenění IVV, stylová razítka, suvenýr. Možnost zakoupení nového odznaku pochodu.

Přihlášky a informace:

KČT Fénix Brno - Medlánky, Eva Vachútová, Ostružinová 5, 621 00 Brno, mob. 777 003 199, mail: kct.fenix@centrum.cz

 


PŘIHLÁŠKA NA POCHOD MEDLÁNECKÝCH JEŽIBAB

 

29. 4. 2006 - 1. 5. 2006

Jméno příjmení: ................................................................................

Adresa: .............................................................................................

UBYTOVÁNÍ PÁTEK SOBOTA NEDĚLE CELKEM
  40,- 40,- 40,-  


- Vybrané služby zakroužkujte!
- Pochodu se zúčastňuji na vlastní nebezpečí a jsem si vědom /a/ vlastní tělesné zdatnosti a aktuálního zdravotního stavu.
- U starších účastníků doporučujeme prohlídku lékaře.

Zde vylep kopii platebního dokladu. Odešli nejpozději do 15. 4. 2006.

Vyplňuj hůlkovým písmem - předejdeš nesrovnalostemDatum....... Podpis........